תקנון האתר

התנאים וההגבלות של www.sogogadgets.com   משתמשי השירותים המוצעים על ידי  www.sogogadgets.com  מאשרים ומקבלים את התנאים וההגבלות.

הבעלים של  Sogo Gadgets   והשירותים הקשורים sogogadgets@gmail.com   השימוש בשירותים מקוונים המוצעים על גבי  Sogo Gadgets משתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש בשירותי אינטרנט המוצעים על גבי Sogo Gadgets, שהשימוש בהם נעשה על אחריותם הבלעדית ונופל לחלוטין אחריותם.

כל טקסטים מסבירים הניתנים בהתכתבות השירותים הזמינים אינם מחליפים כלל חוות דעת משפטית ולא מחליפים את עזרתו או עזרתו של איש מקצוע. טקסטים אלה נועדו רק להקל על השימוש וההבנה של השירות ואינם ממצה ואינם מתאימים לכל מקרה ספציפי.

הבעלים הוא רק ספק טכני של השירותים, ואינו רשאי בשום אופן להיות אחראי לשימוש כזה שהמשתמש עושה בו, ולא יהיה הבעלים אחראי על השגתו של המשתמש למטרותיו של השירות.

תוכן שסופק על ידי המשתמש

משתמשים אחראים לתוכן שלהם ולצדדים שלישיים שהם חולקים באמצעות Sogo Gadgets שהם מעלים ומפרסמים או באמצעות Sogo Gadgets, או שהם מעבירים בכל אמצעי אחר. משתמשים מאשרים כי יש להם את כל ההסכמות הדרושות מצדדים שלישיים אשר הנתונים ו / או התוכן שלהם הם חולקים עם הבעלים ובכך משפים את הבעלים בגין כל חבות או תביעה הנובעת מבעלים בקשר עם הפצה בלתי חוקית של תוכן של צד שלישי או שימוש בלתי חוקי של השירות.

הבעלים אינו ממתן את התוכן שסופק על ידי משתמשים או על ידי צדדים שלישיים, אך יפעל אם תלונות יתקבלו ממשתמשים או אם הזמנות יפורסמו על ידי הרשויות הציבוריות בנוגע לתוכן הנחשב פוגע או בלתי חוקי.

זכויות על תוכן המסופק על ידי משתמשים
הזכויות היחידות שהוענקו לבעלים ביחס לתוכן שסופק על ידי המשתמשים הן אלה הדרושות להפעלת ותחזוקת גאדג'טים מסוג Sogo.

תוכן שסופק על ידי צדדים שלישיים

הבעלים אינו מתון את התוכן או הקישורים שסופקו על ידי צדדים שלישיים לפני פרסומם בגאדג'טים מסוג Sogo. הבעלים אינו אחראי לתוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים או על זמינותו.

שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים

משתמשים רשאים להשתמש בשירותים של צד שלישי או בתכנים הכלולים ב- Sogo Gadgets, אך עליהם להיות מודעים לתנאים וההגבלות של צדדים שלישיים אלה ונתנו הסכמה אליהם. בשום פנים ואופן לא ייחשב הבעלים כבעל אחריות ביחס לפונקציונליות או זמינות נאותים, או לשניהם, של שירותי צד שלישי.

הרשמה

על מנת להשתמש בשירות או בכל חלק ממנו, על המשתמשים להירשם באופן מלא ושלם על ידי מתן כל הנתונים הנדרשים בטופס ההרשמה הרלוונטי. המשתמשים חייבים גם לקבל את מדיניות הפרטיות ואת התנאים וההגבלות במלואן. משתמשים אחראים לשמירה על סודיות פרטי הכניסה שלהם.

מובן כי הבעלים לא יהיה אחראי בכל נסיבות שהן במקרה של אובדן, גילוי, גניבה או שימוש בלתי מורשה על ידי צדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא, של אישורי הגישה של המשתמש.

מחיקת חשבונות משתמשים וסיום חשבון

משתמשים רשומים יכולים לבטל את חשבונותיהם ולהפסיק להשתמש בשירות בכל עת, דרך הממשק של Sogo Gadgets או על ידי פנייה ישירה אל הבעלים.

הבעלים, במקרה של הפרת התנאים על ידי המשתמש, שומר לעצמו את הזכות להשעות או לסיים את חשבון המשתמש בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

אחריות וחובות של המשתמש

האחריות הבלעדית של המשתמש היא להבטיח שהפעולות שלהם יהיו בהתאם לכללים המתאימים. השירות, למעשה, צריך להיות מובן ככלי של תמיכה בלבד של המשתמש ולא בשום אופן להחליף את העצה שניתנה על ידי מומחה.

בפרט, בהתייחס להמלצות הרכישה, המתבצעת באופן אוטונומי על ידי המשתמש, אשר נותר באחריות הבלעדית לבדיקת עמידה בהמלצות הרכישה לפעילותן ובהוראות הדין.

רכש 
תהליך רכישה
כל הזמנה שתתבצע הוא הצעה לרכוש את השירות. ההזמנות בכפוף לזמינות והן מתקבלות על פי שיקול דעתו של הבעלים. על המשתמשים לבחור את השירות המבוקש, לבחור את הסוג והמשך המתאימים להם ביותר, ולבדוק רק לאחר אימות הפרטים הכלולים בטופס סיכום ההזמנה של ההזמנה. הצו מונח על אישור הצו והוא כפוף לתשלום הסכום הנגבה בסיכום ההזמנה.

קבלת עיבוד ההזמנה אינה מהווה קבלה של ההזמנה. החוזה יסתיים במועד אישור ההזמנה על ידי הבעלים לכתובת הדוא"ל שסיפק המשתמש. הבעלים שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הזמנה, אם אחד או יותר מהשירותים שנרכשו אינו זמין. במקרה זה, הבעלים יודיע למשתמש על אי זמינות השירותים שנרכשו תוך 5 ימי עבודה מהזמנה – לכתובת הדוא"ל המשויכת לרכישה – ויספק החזר של סכומים שמשלמים המשתמש.

כדי לבצע הזמנה, על המשתמשים להירשם באתר ולספק את הנתונים המבוקשים. המחירים שצוינו כוללים מסים, אגרות וחיובים של החוק החל. כדי ליצור קשר עם הבעלים באמצעות פרטי הקשר שסופקו על Sogo Gadgets  אמצעי תשלום  Sogo Gadgets  משתמשת בכלי צד שלישי לעיבוד התשלום שלה ואינה קשורה לאף אחד מפרטי התשלום המסופקים – כגון כרטיס האשראי – בכל צורה שהיא.

אם הבעלים של כל אחד מהכלים של צד שלישי זה מסרב לאשר תשלום, הבעלים אינו יכול לספק את השירות ולכן לא יהיה אחראי לכל עיכוב או אי אספקה.

משך 
הזמן של השירות מצוין ברגע תשלום המחיר ואישר בדוא"ל אישור ההזמנה שנשלח על ידי הבעלים.

שינוי תכנית התשלום 
משתמשים רשאים לשנות את תכנית התשלום שנבחרה בכל עת. 
במקרה שהמשתמש ישנה את תוכנית התשלומים הנוכחית שלו, החלק של התוכנית הקודמת שטרם נעשה בה שימוש יומר לבונוס שניתן להחיל על התכנית שהמשתמש עובר אליה, על בסיס פרופורציונאלי וב צורה של תקופה חופשית.

אם נדרשת המרת מטבע, יחולו קריטריונים של שער החליפין שנקבעו בפסקה הספציפית של מסמך זה.

המרת מטבע 
שער החליפין נקבע על ידי מעבד התשלומים. בהעדר שיעור כזה, 
 Sogo גאדג 'טים  ישתמש שער שנקבע על ידי הבנק המרכזי האירופי ברגע העסקה הרלוונטית.

השירות מסופק "כמות שהוא" 
השירות מסופק על ידי הבעלים "כמות שהוא", ללא אחריות מפורשת או משתמעת לדיוק או לזמינות.

הפרעה לשירות 
הבעלים שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולהסיר פונקציות או תכונות וכן להשעות או אפילו להפסיק את השירות, באופן זמני או קבוע. במקרה של הפסקת סופי, הבעלים יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר למשתמשים למשוך את המידע המוחזק על ידי הבעלים.

שירות reselling 
משתמשים אינם רשאים לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל כל חלק של 
 Sogo גאדג 'טים  של השירות שלה ללא אישור מפורש מראש בכתב של הבעלים, שניתנו באופן ישיר או באמצעות תוכנית reselling ראוי.

שיפוי 
המשתמש מתחייב לשפות ולהחזיק את הבעלים והחברות הבנות, החברות המסונפות, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, המפרנסים המשותפים, השותפים והעובדים, לפי הענין, מזיקים מכל טענה או דרישה, לרבות, ללא הגבלה, סבירים שכר טרחת עורך דין ועלויות, שבוצעו על ידי צד שלישי כלשהו הנובע או הנובע מתוכן המשתמש, משימוש או בקשר לשירות, הפרת תנאים אלה או הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו.

שימוש אסור 
השירות ישמש אך ורק בהתאם לתנאים אלה. 
המשתמשים אינם רשאים:

 

• הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק, שינוי או יצירת עבודות נגזרות המבוססות על גאדג'טים מסוג Sogo  או כל חלק ממנה; 
• לעקוף כל טכנולוגיה המשמשת את 
Sogo Gadgets  או מעניקי הרישיונות שלה כדי להגן על תוכן נגיש 
באמצעותו  • להעתיק, לאחסן, לערוך, לשנות, להכין כל עבודה נגזרת של או לשנות בכל דרך שהיא את התוכן המסופק באמצעות  Sogo גאדג 'טים ; 
• להשתמש בכל רובוט, עכביש, יישום חיפוש / אחזור של אתר או כל מכשיר אוטומטי אחר, תהליך או אמצעים לגשת, לאחזר, לגרד או ליצור אינדקס לכל חלק של  
גאדג'טים מסוג Sogo  או את תוכנו; 
• שכר דירה, חכירה או 
רישיון משנה של  Sogo Gadgets ;
• להשמיץ, להתעלל, להציק, להשתמש באיומים מאיימים, לאיים או לפגוע בזכויות המשפטיות של אחרים בכל דרך אחרת (כגון זכויות הפרטיות והפרסום); 
• להפיץ או לפרסם תוכן שאינו חוקי, גס, בלתי לגיטימי, משמיץ או בלתי הולם; 
• להשתמש  
בגאדג'טים מסוג Sogo  בכל דרך פסולה אחרת המפרה תנאים אלה.

מדיניות פרטיות
לקבלת מידע על השימוש בנתונים האישיים שלהם, על המשתמשים להפנות  למדיניות הפרטיות של Sogo Gadgets, הנחשבים בזאת כחלק מתנאים אלה.

זכויות קניין רוחני
כל הסימנים המסחריים, הנומינליים או הפיגורטיביים וכל שאר הסימנים, שמות מסחריים, סימני שירות, סימני מילים, איורים, תמונות או סמלים שמופיעים לגבי Sogo Gadgets  הם ונשארים רכושם הבלעדי של הבעלים או של מורשי הרישיונות שלו מוגנים על פי החוקים שבתוקף על סימנים מסחריים ועל ידי אמנות בינלאומיות נלוות.

גיל הזכאות
משתמשים מצהירים על עצמם כמבוגרים על פי החקיקה הרלוונטית שלהם. בשום מקרה לא יוכלו אנשים מתחת לגיל 13 להשתמש בגאדג'טים מסוג Sogo.

מגבלות אחריות  Sogo Gadgets וכל הפונקציות הזמינות באמצעות Sogo Gadgets ניתנות לזמינות למשתמשים על פי תנאי ההסכם, ללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת, שאינה נדרשת על פי חוק. בפרט, אין ערובה להתאמת השירותים המוצעים למטרותיו הספציפיות של המשתמש. Sogo גאדג 'טים ופונקציות נגישים באמצעות  Sogo גאדג' טים  משמשים את המשתמשים על אחריותם ועל אחריותם.

הבעלים, במסגרת החוק החל, אחראי לנזקים חוזיים ולא חוזיים למשתמשים או לצדדים שלישיים רק בדרך של כוונה או רשלנות חמורה, כאשר אלה הן השלכות מיידיות וישירות של פעילות Sogo Gadgets. לפיכך, הבעלים לא יהיה אחראי על:

• הפסדים שאינם תוצאה ישירה של הפרת ההסכם על ידי הבעלים; 
• כל הפסד של הזדמנויות עסקיות וכל הפסד אחר, אפילו עקיף, אשר עלול להיגרם על ידי המשתמש (כגון, אך לא רק, הפסדי מסחר, אובדן הכנסות, הכנסות, רווחים או חיסכון צפוי, אובדן חוזים או קשרים עסקיים , אובדן מוניטין או מוניטין וכדומה);
• נזקים או הפסדים הנובעים מהפרעות או תקלות של Sogo Gadgets עקב פעולות של כוח עליון, או לכל הפחות לאירועים בלתי צפויים ובלתי צפויים, ובכל מקרה, ללא תלות בצוואה ובחוץ לשליטת הבעלים, כגון, לדוגמה, אך לא מוגבל, כשלים או שיבושים של קווי טלפון או חשמל, אינטרנט ו / או אמצעי שידור אחרים, אי זמינות של אתרי אינטרנט, שביתות, אסונות טבע, וירוסים והתקפות סייבר, הפרעות באספקת מוצרים, שירותי צד שלישי יישומים; 
שימוש שגוי או לא מתאים בגאדג'טים מסוג Sogo על ידי משתמשים או צדדים שלישיים.

שינויים בתנאים אלה
הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת, תוך מתן הודעה למשתמשים על ידי פרסום הודעה בתוך Sogo Gadgets. 
משתמשים הממשיכים להשתמש בגאדג'טים מסוג Sogo לאחר פרסום השינויים מקבלים את התנאים החדשים במלואם.

הקצאת חוזה
הבעלים שומר לעצמו את הזכות להעביר, להקצות, להיפטר על ידי חידוש או קבלנות משנה כל או זכויות או חובות כלשהן על פי תנאים אלה, כל עוד זכויות המשתמש על פי התנאים אינם מושפעים. 
משתמשים אינם רשאים להקצות או להעביר את הזכויות או החובות שלהם תחת תנאים אלה בכל דרך שהיא ללא קבלת רשות בכתב מהבעלים.

מגעי
כל התקשורת הקשורה סוגיו גאדג'טים חייבת להישלח באמצעות אנשי הקשר האמורים במסמך זה.

סודיות
אם הוראה כלשהי של תנאים אלה אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, סעיף זה יוסר, וההפרשות הנותרות לא יושפעו והן יישארו בתוקף.

הדין והחוק השיפוט
תנאי זה וכל מחלוקת הנוגעת ליישום, לפרשנות ולתוקף של הסכם זה כפופים לחוק, לסמכות השיפוט של המדינה ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהם יש למשרדים הרשומים. חריג לכלל זה חל במקרים, כאשר החוק מספק מקום בלעדי של סמכות לצרכנים.

פתרון סכסוכים מקוון
לצרכנים תושב הצרכנים באירופה חייב להיות מודע לכך שהנציבות האירופית הקימה פלטפורמה מקוונת לפתרונות סכסוכים חלופיים, המספקת שיטה מחוץ לבית המשפט לפתרון כל מחלוקת הקשורה לחוזים מכירה ושירות מקוונים . כתוצאה מכך, אם אתה הצרכן האירופי, אתה יכול להשתמש בפלטפורמה כזו לפתרון כל מחלוקת הנובעת החוזה המקוון נכנס עם הבעלים. הפלטפורמה זמינה בקישור הבא 
הבעלים זמין לשאלות כלשהן באמצעות כתובת האימייל הרשומה תחת פרטי הבעלים במסמך זה. 
הגדרות

תנאים והתניות (או תנאים) תנאים
והגבלות אלה, המהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין המשתמש לבין הבעלים.

הזמנת עיבוד הזמנה
מציינת את הודעת הדואר האלקטרוני שהבעלים שולח עם קבלת ההזמנה.

אישור הזמנה
מציין את האימייל שהבעלים שולח כאישורי משלוח ברגע שבו המוצרים שנרכשו, או חלקים מהם, נשלחים.

דוגמה: טופס נסיגה לדוגמה
פנה לבעלים [באמצעות פרטי הקשר המלאים שלהם]: אני / אני (*) בזאת מודיע בזאת כי אני / אני (*) לבטל את החוזה שלי / * שלנו (*) של מכירת המוצרים הבאים (*) / (*), שם הלקוח (ים), כתובת של הצרכן (s), תאריך 
שירות
השירותים המוצעים על ידי הבעלים למשתמש באמצעות  www .sogogadgets.com  .

משתמש
האדם הטבעי או המשפטי אשר, כחלק מניהול אתר אינטרנט, עושה שימוש במוצרים או בשירותים הניתנים על ידי החברה.

עדכון אחרון: 20 במאי 2018